Puressentiel Elektrische verspreider Essentiële Olie

Puressentiel Elektrische verspreider Essentiële Olie

Een aangename aromatische, zuiverende, verzachtende, tonische of zen sfeer te creëren Muggen en stekende insecten voor 8 uur rust te verwijderen Een aangename olfactieve sfeer te creërenz : zinnelijk/zintuiglijk genot Ten volle te genieten van de weldaden van de verspreiding van de essentiële oliën in de atmosfeer, zonder hun kwaliteit aan te tasten.

Ontdek alle producten van Puressentiel hier

Gebruik

Veiligheidsvoorschriften Detail van de door de gebruiker te nemen onderhoudsvoorzorgen: Altijd verifiëren of u de verspreider correct behandelt. Kinderen moeten onder toezicht staan en mogen niet spelen met het apparaat. Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met een fysieke, zintuiglijke of mentale handicap of een gebrek aan ervaring en kennis, op voorwaarde dat ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat en de risico's begrijpen. Kinderen niet met het apparaat laten spelen. Kinderen onder toezicht houden en niet met het apparaat laten spelen.. Het apparaat uitsluitend gebruiken met de aanbevolen verspreidingsproducten. Gebruik van andere producten houdt een risico van toxiciteit of brand in. Voor de verdamping van actieve oliën bevat dit apparaat warme oppervlakken die u tijdens gebruik niet mag aanraken. Uit de buurt van huisdieren houden.. De verspreider niet met natte handen aanraken. De verspreider niet in een vochtige atmosfeer gebruiken. De verspreider niet in de buurt van een open vlam houden. De verspreider niet aan hoge temperaturen blootstellen. De verspreider niet permanent in het stopcontact laten. De verspreider stopt automatisch na 8u maar het is niet aangeraden om hem in het stopcontact te laten als u hem lange tijd niet gebruikt. Laat voldoende ruimte (40 cm) tussen het stopcontact en elk ander voorwerp tijdens de werking van de verspreider. Niets op de verspreider leggen. Stop en haal de verspreider uit het contact om er essentiële olie of de melange voor verstuiving in te gieten. Niet teveel essentiële olie ingieten, let op het maximum peil (5 ml) dat op het metalen kuipje is aangeduid. Giet bij overvulling het teveel weg en droog de plastic delen die mogelijk in contact zijn geweest met de essentiële olie onmiddellijk af met een zachte doek. De verspreider niet gebruiken als hij defect, gevallen of beschadigd is. Als de verspreider een abnormale geur of een brandgeur verspreidt of andere tekens van niet-werking vertoont, koppel hem dan onmiddellijk los ( stekker uit het stopcontact). Wacht tot de geur is weggetrokken en contacteer de dealer. In geval van niet-werking de verspreider niet demonteren of proberen te repareren, want dan geldt de waarborg niet meer. Alleen technici van de fabriek zijn bevoegd om hem te demonteren of te repareren (zie contractuele waarborg). De verspreider nooit in contact brengen met water of in een vloeistof dompelen. Geen essentiële olie op de verspreider laten lopen. Bewaar de bijsluiter van de essentiële oliën en lees hem voor gebruik aandachtig door. Respecteer de gebruiksvoorzorgen van de essentiële oliën.

Fiche

Vorm
ess
Lijn
Ess
Producent
Puressentiel Benelux
Reference
3093259
Brand
Puressentiel
Gewicht
168 gr
Breedte
104 mm
Hoogte
129 mm
Diepte
96 mm
EAN
3401521087018
Online Prijs

Apotheek prijs € 34,50 *
**
Jouw prijs 29.33 € 29,33
Verschil € 5,18 (15%)
checkVerzending vandaag.
Puressentiel Elektrische verspreider Essentiële Olie
Online Prijs

Apotheek prijs € 34,50 *
**
Jouw prijs 29.33 € 29,33
Verschil € 5,18 (15%)
checkVerzending vandaag.